Termeni si conditii

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.starorchestra.ro” (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.starorchestra.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „starorchestra.ro”), și are valoarea unei convenții încheiate între Star Orchestra, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

 

DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau email- prin care Vânzatorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către site, fie telefonic.

Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Factura constituie contract de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare pentru toate Comenzile înregistrate online sau prin transfer bancar.

Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care comanda este plătită integral și primită de Cumpărător.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

 

ALTE PREVEDERI

 

Vânzătorul nu va fi răspunzătoar pentru erori și inexactități tehnice apărute pe Site, erori dactilografice, documentație, ilustrații sau imagini eronate. Informațiile prezentate pe Site sunt actualizate periodic, îmbunătățiri și/sau modificări pot fi efectuate în orice moment.